Expert in studenten- en startershuisvesting

Vanuit het perspectief van de doelgroepen

Oorsprong

Jebber ontwikkelt nieuwbouw voor studenten en starters. Dit is niet hoe het bedrijf in 2010 is gestart. Oorspronkelijk richtte Jebber zich op de ontwikkeling, de verhuur en het beheer van sec starterswoningen in Utrecht. Tussen 2010 en 2016 is zij erin geslaagd 1.300 starterswoningen te realiseren op 6 verschillende locaties in Utrecht. Jebber is een 100% dochter van Stichting Studentenhuisvesting (SSH).

Andere koers

Jebber maakt in 2019 de stap naar ontwikkel-BV van SSH en ontwikkelt sindsdien nieuwbouw voor zowel studenten – voltijd en (internationale) short stay – als voor starters. Doelstelling is zorgen voor meer woningaanbod voor deze twee doelgroepen (meer doorstroming) in steden als Utrecht, Rotterdam en Groningen. De komende jaren staan daarom in het teken van het vergroten van de woningportefeuille met circa 2.500 woningen.

Vanuit het perspectief van de doelgroepen

Veel studenten en jonge werkenden hebben moeite met het vinden van woonruimte die aansluit bij de wensen die bij hun levensfase horen. Door continue onderzoek te (blijven) doen, de doelgroepen te betrekken bij het ontwerp en de bouw van nieuwbouw maar ook door de jarenlange, gebundelde ervaring van SSH en Jebber zijn hun wensen bekend. Dat resulteert in voor deze jonge doelgroepen passende nieuwbouw, zowel in woning als in leefomgeving, de daarbij horende services en ontmoetingsplekken.

Investeren in de leefomgeving creëert waarde

Jebber gaat verder dan het opleveren van een gebouw en het overhandigen van de sleutel van de woning. Openbaar vervoer om de hoek, dichtbij dagelijkse voorzieningen zoals supermarkt en horeca. Voldoende plek om alle fietsen fatsoenlijk te stallen. De gemeenschappelijke ontmoetingsplekken als entreehal, dakterras en binnentuin worden ingericht en aangekleed, rekening houdend met de wensen van de huurders. Het verantwoordelijkheidsgevoel bij huurders wordt aangewakkerd om hun woning en leefomgeving schoon, prettig en veilig te houden. Dat zorgt voor een hogere restwaarde van de woningen en dus een beter rendement.

Duurzaamheid

Jebber ontwikkelt zo duurzaam mogelijk. Het ene project staat in het teken van lokale energieopwekking, het andere in het teken van klimaat-adaptief bouwen. En duurzaamheid zit ‘m wat Jebber betreft ook in het opbouwen en onderhouden van langjarige relaties met huurders, samenwerkingspartners, omwonenden en gemeenten.